กลับไปที่สารบัญ

คุณลักษณะเฉพาะIntel® Centrino® Advanced-N 6200 และ Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

ฟอร์มแฟกเตอร์

PCI Express* Full-Mini Card และ Half-Mini Card

ขนาด

Full-Mini Card: กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ

Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066

ความหลากหลายของเสาสัญญาณ

ความหลากหลายบนบอร์ด

อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ

ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน

แรงดันไฟฟ้า

3.3 โวลท์

อุณหภูมิทำงาน

0 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์

50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)

การแปลงความถี่

5 GHz (802.11a/n)

2.4 GHz (802.11b/g/n)

ย่านความถี่

5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

การแปลงสัญญาณ

BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM

CCK, DQPSK, DBPSK

สื่อไร้สาย

5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

ช่องสัญญาณ

4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น)
Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)

อัตราข้อมูล IEEE 802.11n

Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps

Intel® Centrino® Advanced-N 6200

Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11a

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11g

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11b

11, 5.5, 2, 1 Mbps

ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ

 • Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
 • Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
 • Windows* 7 (32 และ 64 บิต)

การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance*

การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA

การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco

ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0

มาตรฐาน WLAN

IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n

สถาปัตยกรรม

โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)

ความปลอดภัย

WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

UL, C-UL, CB (IEC 60590)


Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

ฟอร์มแฟกเตอร์

PCI Express* Full-Mini Card และ Half-Mini Card

ขนาด

Full-Mini Card: กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ

Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066

ความหลากหลายของเสาสัญญาณ

ความหลากหลายบนบอร์ด

อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ

ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน

แรงดันไฟฟ้า

3.3 โวลท์

อุณหภูมิทำงาน

0 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์

50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)

การแปลงความถี่

5 GHz (802.11a/n)

2.4 GHz (802.11b/g/n)

ย่านความถี่

5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

การแปลงสัญญาณ

BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM

CCK, DQPSK, DBPSK

สื่อไร้สาย

5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

ช่องสัญญาณ

4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น)
Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)

อัตราข้อมูล IEEE 802.11n

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11a

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11g

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11b

11, 5.5, 2, 1 Mbps

ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ

 • Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
 • Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
 • Windows* 7 (32 และ 64 บิต)

การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance*

การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA

การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco

ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0

มาตรฐาน WLAN

IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n

สถาปัตยกรรม

โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)

ความปลอดภัย

WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

UL, C-UL, CB (IEC 60590)

WiMAX

ย่านความถี่

2.5-2.7 GHz (3A Profile)

การแปลงสัญญาณ

UL - QPSK, 16 QAM

DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM

สื่อไร้สาย

โหมด Duplex: การปฏิบัติการ TDD

Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 และ 1024 FFT

การเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการย่อย: PUSC

แบนด์วิดธ์ของแชนเนล: 5 MHz และ 10 MHz

ชุดคุณลักษณะรีลีสของเครือข่าย WiMAX

SPWG/NWG รีลีส 1.0

SPWG/NWG รีลีส 1.5

ประสิทธิภาพของอัตรา

10 Mbps DL และ 4 Mbps UL ที่อัตราสูงสุด
(ประสิทธิภาพ OTA, แชนเนล 10MHz)

กำลังส่งออกของตัวรับส่งสัญญาณ RF

ความสอดคล้องตามพลังงาน คลาส 2

WiMAX ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ

 • Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
 • Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
 • Windows* 7 (32 และ 64 บิต)

ความสอดคล้องตามมาตรฐาน

802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)

ชุดคุณลักษณะส่วนกำหนดค่าของระบบ WiMAX

Mobile WiMAX รีลีส 1, Wave II

ส่วนกำหนดค่า 3A

ความปลอดภัย

Key Management Protocol (PKMv2)

การเข้ารหัส

CCMP 128 บิต (Counter-Mode/CBC-MAC) ซึ่งใช้การเข้ารหัส AES


Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX

ฟอร์มแฟกเตอร์

PCI Express* Mini Card หรือ Half-Mini Card

SKUs

Intel WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC

ขนาด

Mini Card: กว้าง 2.0 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.80 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ

Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066

ความหลากหลายของเสาสัญญาณ

ความหลากหลายบนบอร์ด

อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ

ปลั๊กต่อ Mini Card 53 พิน

แรงดันไฟฟ้า

3.3 โวลท์

อุณหภูมิทำงาน

0 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์

50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 35 ºC)

WiFi

การแปลงความถี่

5 GHz (802.11a/n)

2.4 GHz (802.11b/g/n)

ย่านความถี่

5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

2.41-2.474 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

การแปลงสัญญาณ

BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM

CCK, DQPSK, DBPSK

สื่อไร้สาย

5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

ช่องสัญญาณ

4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น)
Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)

อัตราข้อมูล IEEE 802.11n

Intel® WiFi Link 5150

Tx เท่านั้น: 300, 270, 243, 240, 180
Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11a

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11g

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11b

11, 5.5, 2, 1 Mbps

WiFi ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ

 • Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
 • Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
 • Windows* 7 (32 และ 64 บิต)

การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance*

การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS

การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco

ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0

มาตรฐาน WLAN

IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n

สถาปัตยกรรม

โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)

ความปลอดภัย

WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA

การเข้ารหัส

AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต, CKIP, TKIP

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

UL, C-UL, CB (IEC 60590)

WiMAX

ย่านความถี่

2.5-2.7 GHz (3A Profile)

การแปลงสัญญาณ

UL - QPSK, 16 QAM

DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM

สื่อไร้สาย

โหมด Duplex: การปฏิบัติการ TDD

Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 และ 1024 FFT

การเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการย่อย: PUSC

แบนด์วิดธ์ของแชนเนล: 5 MHz และ 10 MHz

ชุดคุณลักษณะรีลีสของเครือข่าย WiMAX

SPWG/NWG รีลีส 1.0

SPWG/NWG รีลีส 1.5

ประสิทธิภาพของอัตรา

10 Mbps DL และ 4 Mbps UL ที่อัตราสูงสุด
(ประสิทธิภาพ OTA, แชนเนล 10MHz)

กำลังส่งออกของตัวรับส่งสัญญาณ RF

ความสอดคล้องตามพลังงาน คลาส 2

WiMAX ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ

 • Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
 • Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
 • Windows* 7 (32 และ 64 บิต)

ความสอดคล้องตามมาตรฐาน

802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)

ชุดคุณลักษณะส่วนกำหนดค่าของระบบ WiMAX

Mobile WiMAX รีลีส 1, Wave II

ส่วนกำหนดค่า 3A

ความปลอดภัย

Key Management Protocol (PKMv2)

การเข้ารหัส

CCMP 128 บิต (Counter-Mode/CBC-MAC) ซึ่งใช้การเข้ารหัส AES

 


Intel® WiFi Link 5100 และ Intel® WiFi Link 5300

ฟอร์มแฟกเตอร์

PCI Express* Full-Mini Card และ Half-Mini Card

ขนาด

Full-Mini Card: กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ

Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066

ความหลากหลายของเสาสัญญาณ

ความหลากหลายบนบอร์ด

อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ

ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน

แรงดันไฟฟ้า

3.3 โวลท์

อุณหภูมิทำงาน

0 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์

50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)

การแปลงความถี่

5 GHz (802.11a/n)

2.4 GHz (802.11b/g/n)

ย่านความถี่

5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

การแปลงสัญญาณ

BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM

CCK, DQPSK, DBPSK

สื่อไร้สาย

5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

ช่องสัญญาณ

4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น)
Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)

อัตราข้อมูล IEEE 802.11n

Intel® WiFi Link 5300

450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps

Intel® WiFi Link 5100

300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11a

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11g

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11b

11, 5.5, 2, 1 Mbps

ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ

 • Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต)
 • Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
 • Windows* 7 (32 และ 64 บิต)

การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance*

การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA

การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco

ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0

มาตรฐาน WLAN

IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n

สถาปัตยกรรม

โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)

ความปลอดภัย

WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

UL, C-UL, CB (IEC 60590)


Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX

ฟอร์มแฟกเตอร์

PCI Express* Mini Card และ Half-Mini Card

SKUs

Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC

ขนาด

Mini Card: กว้าง 2.0 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.80 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)

ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ

Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066

ความหลากหลายของเสาสัญญาณ

ความหลากหลายบนบอร์ด

อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ

ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน

แรงดันไฟฟ้า

3.3 โวลท์

อุณหภูมิทำงาน

0 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์

50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 35 ºC)

WiFi

การแปลงความถี่

2.4 GHz (802.11b/g/n)

ย่านความถี่

2.41-2.474 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)

การแปลงสัญญาณ

BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK

สื่อไร้สาย

2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

ช่องสัญญาณ

Channel 1-11 (สหรัฐฯ)
Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
Channels 4 ถึง 12 (สำหรับประเทศอื่นๆ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

อัตราข้อมูล IEEE 802.11n

300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11g

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

อัตราข้อมูล IEEE 802.11b

11, 5.5, 2, 1 Mbps

WiFi ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ

Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) และ Windows Vista* (32 และ 64 บิต)

การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance*

การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS

การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco

ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0

มาตรฐาน WLAN

IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n

สถาปัตยกรรม

โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)

ความปลอดภัย

WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA

การเข้ารหัส

AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต, CKIP, TKIP

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

UL, C-UL, CB (IEC 60590)

 

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์